صفحه اصلی - تهویه صنعتی - فنهای جریان محوری - cooling fin fan
مشخصات فنی:
Specifications:

قطر دهانه 1600میلیمتر
توان موتور 7.5 تا 22 کیلووات
دور موتور 750 دور بر دقیقه
پره های قابل تنظیم آلومینیم آلیاژی
دارای 3 تا 12 پره
هاب استیل بر اساس درخواست مشتری
انجام تست رادیوگرافی پره ها در صورت درخواست مشتری
پوشش اپوکسی یا گالوانیزه داغ بر اساس درخواست مشتری

Size 1600 mm
Power 7.5 to 22 kw
Motor speed 750 rpm
Fully adjustable blades
from 3 to 12 blades
Stainless steel hub on request
RT test for blades on request
Epoxy painting or hot deep galvanized for body on request