صفحه اصلی - تجهیزات آتش نشانی - لوازم جانبی - turbex 400
مشخصات فنی:
Specifications:

قابلیت اتصال به دهانه دمش جت فن های کلاس 400
قابلیت تولید فوم سبک. ظرفیت 400 لیتر بر دقیقه

  توربکس کف ساز

The ability to connect to type class 400 ventilators conveniently.
High capacity in foam generating up to 400 l/min.