خانه - تهویه پارکینگهای خودرویی
توجه به مقوله مصرف انرژی، زیبایی فضا و بکار گیری فن آوریهای جدید جهت ایمنی هرچه بیشتر، سامانه تهویه توسط جت فنها را جایگزین روش های سنتی متداول در تهویه پارکینگها نموده است. بر خلاف روش های سنتی که بر پایه انتقال هوا توسط کانال های متقاطع استوار است ، سامانه جت فنها بر اساس انتقال دست به دست هوای آلوده در کوتاهترین مسیر ممکن به خروجی و کنترل غلظت آلودگی در سطح مجاز عمل میکند. تهویه توسط جت فنهای خذال ، روشی پربازده و بسیار کارآمد در زمینه تهویه عمومی و نیز تخلیه اضطراری دود در آشیانه ها، پارکینگهای مسقف، طبقاتی و زیر زمینی می باشد. این سامانه دسترسی به دو هدف متفاوت را دنبال میکند: تهویه عادی جهت پاکسازی فضا از گاز مونوکسید کربن خروجی از اگزوز خودروها و دوم تهویه در دمای بالا جهت تخلیه دود در مواقع آتش سوزی. ترکیب دو حالت فوق توسط جت فنهای دو منظوره میسر میگردد.
مزایای استفاده از سامانه جت فنهای خذال عبارتند از کاهش هزینه به دلیل حذف شبکه داکت کشی، آزاد سازی فضا در نبود شبکه داکت کشی، زیبایی ظاهری فضای پارکینگ با حذف شبکه داکت کشی، کاهش مقاومت سیستم در نبود شبکه داکت کشی و در نتیجه آن استفاده از فنهای اصلی تغذیه یا تخلیه در ابعاد کوچکتر و سرعت و توان کمتر و در نهایت کاهش هزینه برق مصرفی و نیز کاهش آلودگی صوتی، صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه به سبب پایش کیفیت هوا و کارکرد مقطعی فن ها تنها در زمان افزایش سطح آلودگی، تهویه یا تخلیه دود تنها در بخش محدودی از پارکینگ که توسط حسگرهای دود و آشکارسازهای مونوکسید کربن مشخص میگردد، صورت می پذیرد که منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه بهره برداری می گردد، کاهش زمان و هزینه طراحی با حذف سیستم پیچیده داکت کشی، امکان شبیه سازی و تحلیل و بررسی رفتار جریان توسط نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی و دسترسی به طرح بهینه پیش از اجرا